Etichetat: procedura

Martori; Rude apropiate, reguli și excepții

rude-si-afiniÎn procesele civile NU sunt acceptați ca martori rudele și afinii până la gradul trei inclusiv.

EXCEPȚIE: în procesele de divorț, filiație și alte raporturi de familie (custodie minori, program de vizitare etc.) ESTE PERMISĂ audierea ca martori și a rudelor apropiate, în afară de descendenți (copii). Rațiunea este aceea că în astfel de cazuri, numai rudele apropiate și afinii știu ce se petrece în căminul familiei. Adică purtările soților, copiiilor etc. de obicei nu se spun la toată lumea, fie de rușine, fie prin natura evenimentelor. De obicei, evenimentele intime din familie nu sunt cunoscute decît de cei mai apropiați.

Se pune întrebarea: ce este aceea o rudă de grad 1-3 și ce este un afin? Continuă lectura

Partaj: Taxa judiciară de timbru

taxa timbru partajÎn cazul unui proces de partaj două sau mai multe persoane care dețineau în comun niște bunuri cer instanței de judecată să le despartă proprietatea, așa încât la final să știe fiecare clar care este prorietatea sa. Procesul se mai numește și ”ieșire din indiviziune”, pentru că proprietatea comună se numește ”indiviză”. Partajul apare de obicei după divorț, pentru că tot ce au dobândit soții în timpul căsătoriei (cu excepția moștenirii și donației) reprezintă bunuri comune, sau în cazul moștenirii legale, între comoștenitori (rudele defunctului).

Primul obstacol în calea celui care vrea să facă partajul este taxa judiciară de timbru: Continuă lectura

Micșorare amenda ANAF Constanța

Avocat Alex Galan din Constanța a obținut prin sentința din 30.04.2015 a Judecătoriei Constanța (rămasă definitivă prin respingerea apelului ANAF de către Tribunalul Constanța la 08.06.2016), micșorarea unei amenzi aplicate de ANAF de la cuantumul de 4000 lei la 1000 de lei. Amenda fusese aplicată unei societăți cu profil de restaurant pentru neefectuarea inventarului până la sfărșitul anului 2013, în urma unui control fiscal mai amplu. Vom expune cateva aspecte ale spetei:

Continuă lectura

Martorii in procesul de divorț

Una dintre probele importante în procesul de divorț este aceea cu martori (dacă nu cea mai importantă, având în vedere că înscrisurile sunt de obicei actele de stare civilă).

Proba se propune de părți pentru a dovedi situații de fapt altele decât acelea care reies cu claritate din înscrisuri. Actele pot arăta numele părților, al copiilor, datele de naștere, când s-a încheiat căsătoria, în ce constă averea comună dobândită de soți (acte de proprietate etc.) Totuși, pentru a arăta din vina cui s-a ajuns ca relațiile dintre părți să fie grav afectate și căsătoria să nu mai poată continua, de cele mai multe ori nu sunt suficiente înscrisurile. Continuă lectura

Insolventa persoanelor fizice (01)

A intrat în vigoare Legea privind insolvența persoanelor fizice nr. 151/2015 (prin publicare în Monitorul Oficial nr. 464/26 iunie 2015)!

Acum, sub imperiul legii de mai sus, orice persoană fizică poate teoretic să beneficieze de protecția instanței de judecată și a altor instituții împotriva creditorilor săi. Legea este aplicabilă cu anumite condiții, în cazul în care datornicul nu își mai poate plăti datoriile în valoare mai mare de 15 ori salariul minim pe economie pentru cel puțin 90 de zile și nu există condiții evidente de redresare în următoarele 12 luni.

Cererile de insolvență a persoanei fizice sunt de competența Judecătoriilor de la domiciliul datornicului (care trebuie să fi locuit în ultimele 6 luni în România și să nu fi fost condamnat pentru anumite infracțiuni sau dat afară de la locul de muncă pentru motive ce țin de persoana sa).

Dacă cererea este admisă, averea datornicului intră în administrarea unei persoane desemnate special care va încerca plata organizată a datoriilor prin propunerea unui plan de rambursare ori prin lichidarea de active. Marele avantaj este că persoana va fi protejată de executările silite directe ale creditorilor în anumite limite, dintre care menționăm: nu se pot ataca bunuri cum ar fi obiecte personale cu valoare de până la 5000 lei fiecare, obiecte de cult, automobilul folosit de debitor și de familie cu valoare de până la 5000 euro etc. 

Locuința familiei poate fi ea să fie protejată dacă se decide astfel prin planul de rambursare a datoriilor. Planul se elaborează de debitor împreună cu administratorul procedurii. Chiar dacă se decide valorificarea imobilului pentru plata datoriilor, debitorul are dreptul să rămână 6 luni în casă și are un drept de preemțiune la închiriere.

Casa de avocatură ALEX GALAN opinează că este vorba de o noutate legislativă cu implicații majore și vom fi atenți la evoluțiile în practică ale acestor proceduri. Urmărim cunoașterea în detaliu a legii pentru a putea oferi clienților noștrii cele mai bune sfaturi și servicii juridice. Vă putem ghida cu succes în procedura complexă și dură a insolvenței persoanelor fizice pentru a beneficia de avantajul protecției în fața creditorilor.

Penal: arestarea și controlul judiciar

Arestarea și controlul judiciar sunt măsuri preventive. Arestul nu trebuie confundat cu pedeapsa închisorii. Pedeapsa nu se pronunță decât la sfârșitul procesului de către judecător, după ce deliberează. Arestul preventiv este o măsură temporară pe care o propune procurorul în timpul urmăririi penale (anchetei) iar judecătorul de drepturi și libertăți o admite sau o respinge. Deci decizia finală este numai a judecătorului.

Arestarea este de obicei precedată de reținere, care este o măsură dispusă de procuror și nu poate dura mai mult de 24 de ore. În acest interval nu intră timpul scurs pentru deplasare la poliție ori parchet și audieri. În acest interval, procurorul trebuie să formuleze propunerea de arestare și să trimită pe cel anchetat la instanța de judecată unde judecătorul decide. Dacă se admite, măsura arestării preventive nu poate fi dispusă pe mai mult de 30 de zile. La expirarea celor 30 de zile Parchetul cere prelungirea pentru încă 30 de zile (pentru un maxim teoretic legal de 5 ani). Arestarea presupune indicii temeinice că s-a săvârșit o infracțiune pedepsită de lege cu închisoarea de 5 ani ori mai mare și se crează pericol concret pentru ordinea publică. De asemenea măsura se poate lua dacă inculpatul a fugit sau se ascunde, încearcă să influențeze martorii, face presiuni asupra persoanei vătămate, există indicii că va mai comite infracțiuni.

O măsură mai favorabilă poate fi arestul la domiciliu, care se ia in condiții asemănătoare, tot de judecător și tot pentru maxim 30 de zile. Inculpatul nu va avea voie să părăsească locuința de domiciliu sau curtea casei, sub riscul de a se înlocui măsura cu starea de arest.

Mai favorabil decât arestul este controlul judiciar, care nu presupune ca inculpatul să rămână închis în arest ori în casă, ci să respecte anumite condiții, fiind liber. Condițiile controlului judiciar se stabilesc de către organul care a dispus măsura (procuror sau judecător) și constau în vizite periodice (chiar zilnice) la poliție, interzicerea de a părăsi localitatea, țara, de a vorbi sau de a se apropia de cineva, interdicția de a exercita o anumită profesie sau funcție etc. Nerespectarea măsurilor poate duce la înlocuirea cu arestul preventiv. Și controlul judiciar se dispune pe maxim 60 de zile.

Orice măsură preventivă se poate dispune numai dacă există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că s-a săvârșit o infracțiune. Scopul este buna desfășurarea a procesului penal, împiedicarea sustragerii de la urmăririrea penală sau prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Împotriva măsurilor preventive există calea de atac a contestației în 48 de ore. Același drept la contestație îl are și Pachetul împotriva eventualei respingeri a propunerii de arestare.