Partaj: Taxa judiciară de timbru

taxa timbru partajÎn cazul unui proces de partaj două sau mai multe persoane care dețineau în comun niște bunuri cer instanței de judecată să le despartă proprietatea, așa încât la final să știe fiecare clar care este prorietatea sa. Procesul se mai numește și ”ieșire din indiviziune”, pentru că proprietatea comună se numește ”indiviză”. Partajul apare de obicei după divorț, pentru că tot ce au dobândit soții în timpul căsătoriei (cu excepția moștenirii și donației) reprezintă bunuri comune, sau în cazul moștenirii legale, între comoștenitori (rudele defunctului).

Primul obstacol în calea celui care vrea să facă partajul este taxa judiciară de timbru:

Taxa de timbru este de 3% din valoarea masei partajabile. Procentul se mărește chiar la 5% din valoarea masei partajabile în cazul în care partea cere și stabilirea cotelor ce i se cuvin fiecăruia (adică alte cote decât cele egale, de 50% fiecare, pe care le indică legea în caz de divorț). Cuvântul ”timbru” nu are sens literal, pentru că nu trebuie să cumpărați sau să aplicați vreun timbru, ci trebuie numai plătită suma respectivă la casieria primăriei de domicliu.

Se pune întrebarea: cum stabilim care este valoarea masei partajabile? Acest lucru este valabil mai ales la imobile, dar se discută și în cazul bunurilor mobile.

În cazul bunurilor imobile (construcții și terenuri), taxa se plătește în funcție de valoarea de impozitare a bunurilor. De aceea, instanța vă va cere înainte de a fixa termen de judecată, sub sancțiunea anulării cererii, un certificat de la serviciul local de taxe și impozite din care să reiasă valoarea de impozitare a bunului. Dacă taxa nu se poate stabili nici așa, atunci se vor utiliza grilele notariale cu prețuri orientative. Tot partea este cea care trebuie să depună copie după grila notarială corespunzătoare imobilului respectiv.

Ulterior, în timpul procesului, se va administra proba cu o expertiză tehnică imobiliară care să evalueze prețul de circulație al imobilului. Dacă acesta este diferit de valoarea de impozitare, se va regla și taxa de timbru în mod corespunzător.

În cazul bunurilor mobile, se va cere o expertiză merceologică, adică de inventariere și stabilire a valorii bunurilor respective.

Dacă veniturile pe cap de familie ale reclamantului sunt foarte mici, acesta poate cere o scutire la plata taxei de timbru, conform OUG nr. 51/2008, dar aceasta va face obiectul altui articol.

Un comentariu

  1. Pingback: Partajul (01): ce este și cum se face? | Avocat ALEX GALAN