Micșorare amenda ANAF Constanța

Avocat Alex Galan din Constanța a obținut prin sentința din 30.04.2015 a Judecătoriei Constanța (rămasă definitivă prin respingerea apelului ANAF de către Tribunalul Constanța la 08.06.2016), micșorarea unei amenzi aplicate de ANAF de la cuantumul de 4000 lei la 1000 de lei. Amenda fusese aplicată unei societăți cu profil de restaurant pentru neefectuarea inventarului până la sfărșitul anului 2013, în urma unui control fiscal mai amplu. Vom expune cateva aspecte ale spetei:

Instanța de fond a decis să admită în parte plângerea formulată de noi împotriva procesului verbal de control si sancționare contravențională prin care se aplicase amenda de 4000 lei pentru neefectuarea inventarului activelor până la sfârșitul anului. S-a argumentat că ANAF a interpretat și aplicat excesiv legea, aplicând o amendă prea mare, pentru că limitele de pedeapsă pentru fapta respectivă erau amenda de la 400 la 5000 de lei.  De asemenea, s-au invocat prevederi din OG nr. 2/2001 (a contravențiilor) care prevăd criteriile de individualizare a sancțiunilor contravenționale (sancțiunea trebuie să fie proporțională cu fapta, să se țină cont de circumstanțele concrete ale speței, de gradul de pericol social, de urmarea concretă produsă și de persoana contravenientului). S-a invocat și conduita clientului bună, în sensul că firma a fost convocată la sediul ANAF cu toate documentele fiscale și s-a conformat întocmai. S-a motivat acțiunea în drept invocând articolele de lege relevante pentru argumentele aduse în apărare.

ANAF s-a apărat depunând întâmpinare prin care a motivat in extenso respingerea cererii noastre. Instanța a observat cu atenție argunetele aduse și textele de lege și a decis reindividualizarea pedepsei, schimbând amenda de 4000 lei în 1000 lei. ANAF a atacat hotărârea cu apel, prezentând motivele de apel pe 5 pagini. Totuși, avocat Alex Galan a reușit să argumenteze în sensul respingerii aplului ca nefondat și menținerii hotărârii primei instanțe ca temeinică și legală.