Etichetat: insolventa

ANAF: Angajarea răspunderii solidare; Notificări;

Art. 6 din OG nr. 92/2003, Codul de procedură fiscală, dă dreptul organului fiscal ”să aprecieze relevanța stărilor de fapt fiscale și să adopte soluții legale întemeiate pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză”.

În virtutea dreptului de mai sus, fiscul poate aplica art. 27, adică răspunderea solidară cu debitorul a altor persoane. Cu alte cuvinte, fiscul poate să decidă unilateral să ceară plata datoriilor acumulate de o societate de la persoanele fizice care sunt sau au fost administratori, asociați ori acționari. Această operațiune fiscală este extrem de sensibilă și nu trebuie aplicată decât dacă se îndeplinesc niște condiții stricte. În opinia noastră este extrem de ușor ca organul fiscal să exercite abuziv acest drept de apreciere și impunere, transformându-l din excepție în mijloc de presiune la limita legii.

Nu pot fi obligați la plata datoriilor firmei decât aceia care: Continuă lectura

Insolventa persoanelor fizice (01)

A intrat în vigoare Legea privind insolvența persoanelor fizice nr. 151/2015 (prin publicare în Monitorul Oficial nr. 464/26 iunie 2015)!

Acum, sub imperiul legii de mai sus, orice persoană fizică poate teoretic să beneficieze de protecția instanței de judecată și a altor instituții împotriva creditorilor săi. Legea este aplicabilă cu anumite condiții, în cazul în care datornicul nu își mai poate plăti datoriile în valoare mai mare de 15 ori salariul minim pe economie pentru cel puțin 90 de zile și nu există condiții evidente de redresare în următoarele 12 luni.

Cererile de insolvență a persoanei fizice sunt de competența Judecătoriilor de la domiciliul datornicului (care trebuie să fi locuit în ultimele 6 luni în România și să nu fi fost condamnat pentru anumite infracțiuni sau dat afară de la locul de muncă pentru motive ce țin de persoana sa).

Dacă cererea este admisă, averea datornicului intră în administrarea unei persoane desemnate special care va încerca plata organizată a datoriilor prin propunerea unui plan de rambursare ori prin lichidarea de active. Marele avantaj este că persoana va fi protejată de executările silite directe ale creditorilor în anumite limite, dintre care menționăm: nu se pot ataca bunuri cum ar fi obiecte personale cu valoare de până la 5000 lei fiecare, obiecte de cult, automobilul folosit de debitor și de familie cu valoare de până la 5000 euro etc. 

Locuința familiei poate fi ea să fie protejată dacă se decide astfel prin planul de rambursare a datoriilor. Planul se elaborează de debitor împreună cu administratorul procedurii. Chiar dacă se decide valorificarea imobilului pentru plata datoriilor, debitorul are dreptul să rămână 6 luni în casă și are un drept de preemțiune la închiriere.

Casa de avocatură ALEX GALAN opinează că este vorba de o noutate legislativă cu implicații majore și vom fi atenți la evoluțiile în practică ale acestor proceduri. Urmărim cunoașterea în detaliu a legii pentru a putea oferi clienților noștrii cele mai bune sfaturi și servicii juridice. Vă putem ghida cu succes în procedura complexă și dură a insolvenței persoanelor fizice pentru a beneficia de avantajul protecției în fața creditorilor.