Etichetat: lege

Locuința familiei

norris-familyLocuința familiei este locuința comună a soților. Dacă aceștia nu au locuință comună (sunt despărțiți în fapt), atunci în fața legii este considerată locuința familiei aceea a soțului la care se află copiii (art. 321 C.civ.) NOTĂ: codul civil vorbește de ”locuință”, nu de domiciliu ori reședință, DECI nu este neapărat vorba de adresa din cartea de identitate. Poate fi și un imobil închiriat, al părinților etc. Din statutul de ”locuința familiei” derivă o serie de consecințe foarte importante, care restrâng chiar dreptul constituțional de proprietate exclusivă. Continuă lectura

Contractul de închiriere este titlu executoriu pentru chiria restantă

contract inchiriere chirieContractul de închirirere este titlu executoriu pentru chiria restantă, cu o condiție: să fie încheiat la notar sau să fie încheiat sub semnătură privată dar înregistrat la fisc.

Ce însemnă aceasta: proprietarul (locatorul) care este în situația de a își recupera banii Continuă lectura

Proces câștigat: punere în libertate imediată a inculpatului condamnat în lipsă

libertatePrin hotărârea din 26.10.2017 avocatul Alex Galan din Constanța a obținut eliberarea imediată a clientei condamnate în lipsă la pedeapsa cu închisoarea. Clienta fusese acuzată de infracțiunea de contrabandă și judecată în lipsă, pentru că în momentul desfășurării fazei de judecată, aceasta se afla în străinătate. Continuă lectura

Rezultat excepțional: am obținut achitarea în proces penal cu prejudiciu de 23 milioane euro!

proces castigat instantaPrin Hotărârea nr. 628/08.06.2017 Curtea de Apel Constanța a decis achitarea inculpatului apărat de avocatul Alex Galan din Constanța pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar în care inculpatului i se imputa în mod greșit un prejudiciu de 23.000.000 euro!

Achitarea s-a produs prin admiterea apelului. În primă instanță inculpatul fusese condamnat la pedeapsa închisorii (într-o greșită tradiție deja) prin superficialitatea aprecierii probelor din dosar. Continuă lectura

Cum se poate scăpa de răspundere în caz de accident cu victime.

accident-auto-1În cazul unui accident auto care s-a soldat (și) cu vătămări corporale, este vorba de infracțiunea prevăzută de art. 196 Cod Penal: vătămarea corporală din culpă. Culpa este o formă mai ușoară de vinovăție descrisă de legea penală (atunci când nu ai urmărit producerea rezultatului vătămător). Se poate scăpa de dosarul penal? Continuă lectura

Noul Cod Civil simplifică ori îngreunează judecata?

proces_tribunalÎn mai multe locuri, codul de procedură civilă prevede că judecătorul trebuie să insiste în toate fazele procesului pentru împăcarea părților, pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă. În același sens a fost introdusă și procedura privind medierea.

Totuși, ascultând la o conferință de specialitate ținută la Universitatea Ovidius Constanța cuvântul profesorului Marin Voicu (judecător cu o carieră de zeci de ani la instanțe de toate gradele) mi-am pus întrebarea: nu cumva legea stimulează învrăjbirea și nu pacificarea, prin anumite prevederi?

Continuă lectura

Insolventa persoanelor fizice (01)

A intrat în vigoare Legea privind insolvența persoanelor fizice nr. 151/2015 (prin publicare în Monitorul Oficial nr. 464/26 iunie 2015)!

Acum, sub imperiul legii de mai sus, orice persoană fizică poate teoretic să beneficieze de protecția instanței de judecată și a altor instituții împotriva creditorilor săi. Legea este aplicabilă cu anumite condiții, în cazul în care datornicul nu își mai poate plăti datoriile în valoare mai mare de 15 ori salariul minim pe economie pentru cel puțin 90 de zile și nu există condiții evidente de redresare în următoarele 12 luni.

Cererile de insolvență a persoanei fizice sunt de competența Judecătoriilor de la domiciliul datornicului (care trebuie să fi locuit în ultimele 6 luni în România și să nu fi fost condamnat pentru anumite infracțiuni sau dat afară de la locul de muncă pentru motive ce țin de persoana sa).

Dacă cererea este admisă, averea datornicului intră în administrarea unei persoane desemnate special care va încerca plata organizată a datoriilor prin propunerea unui plan de rambursare ori prin lichidarea de active. Marele avantaj este că persoana va fi protejată de executările silite directe ale creditorilor în anumite limite, dintre care menționăm: nu se pot ataca bunuri cum ar fi obiecte personale cu valoare de până la 5000 lei fiecare, obiecte de cult, automobilul folosit de debitor și de familie cu valoare de până la 5000 euro etc. 

Locuința familiei poate fi ea să fie protejată dacă se decide astfel prin planul de rambursare a datoriilor. Planul se elaborează de debitor împreună cu administratorul procedurii. Chiar dacă se decide valorificarea imobilului pentru plata datoriilor, debitorul are dreptul să rămână 6 luni în casă și are un drept de preemțiune la închiriere.

Casa de avocatură ALEX GALAN opinează că este vorba de o noutate legislativă cu implicații majore și vom fi atenți la evoluțiile în practică ale acestor proceduri. Urmărim cunoașterea în detaliu a legii pentru a putea oferi clienților noștrii cele mai bune sfaturi și servicii juridice. Vă putem ghida cu succes în procedura complexă și dură a insolvenței persoanelor fizice pentru a beneficia de avantajul protecției în fața creditorilor.