DOMENII DE EXPERTIZA

purestock_1574r-0706bmediumExperienta profesionala Casa de Avocatura cuprinde actiuni si consultanta in toate domeniile enumerate mai jos, spete verificabile prin contact direct:

AVOCAT DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE/RECUPERARE DE DEBITE:

 • Urmărirea şi recuperarea prin mijloace legale a creanţelor (datoriilor) terţilor faţă de societatea comercială; Asistenţă şi reprezentare juridică în orice litigii comerciale;
 • Asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţi, instanţe de judecată, notari publici, executori judecătoreşti sau orice alte persoane fizice ori juridice;
 • Întocmirea, negocierea, urmărirea oricăror contracte comerciale sau civile;
 • Furnizarea de informaţii despre forma la zi a oricărui act normativ publicat în Monitorul Oficial al României;
 • Înfiinţarea de societăţi comerciale noi, întocmirea tuturor actelor necesare (act constitutiv, contract sediu, cazier fiscal etc.) şi înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa;
 • Înfiinţarea de filiale, sucursale etc.;
 • Modificarea oricăror elemente (sediu, puncte de lucru, activiăţi noi, asociaţi etc.);
 • Redactare de hotărâri AGA, ale Adunărilor Generale, acte adiţionale;
 • Înfiinţarea de persoane juridice non profit (asociaţii şi fundaţii);
 • Prevenirea şi combaterea acţiunilor de recuperare a datoriilor promovate de către terţi împotriva societăţii comerciale;
 • Încadrarea în forme legale a voinţei şi acţiunilor conducerii firmei;
 • Întocmirea dosarelor pentru diferite autorizări;
 • Analizarea actelor prin care firma sau angajaţii săi au fost sancţionaţi contravenţional (cu amenda) şi contestarea/anularea în instanţă a acestor sancţiuni;
 • Atestarea conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 a conţinutului, identităţii părţilor şi darea de dată certă actelor întocmite;
 • Contestarea oricăror acte de executare silită începute împotriva societăţii;
 • Sinteze legislative pe domenii de activitate, la cerere;

AVOCAT DREPTUL FAMILIEI:

 • Divort, partaj, custodie copii minori, pensie de intretinere;
 • Obtinem program de vizitare pentru parintele separat de copil;
 • Obtinem pensie de intretinere de la parintele separat de copil;
 • Iesire din indiviziune bunuri comune in forma avanatajoasa;

AVOCAT DREPT PENAL:

 • Asistenţă şi reprezentare la urmărirea penală (la poliţie şi parchet), solicitare probe (mărturii, expertize tehnice), asistare arestaţi, pledoarie în instanţă;
 • asistare pentru respingerea propunerii de masuri preventive (arestare, control judiciar);
 • asistare la proces in instanta de judecată, la declaratii, infatisari, pledoarie finala pentru achitare sau suspendare, respingerea acțiunii civile (prejudiciu);
 • Reprezentare in relatia cu asiguratorii si obtinere de despagubiri.

AVOCAT DREPTUL MUNCII:

 • Contracte individuale de muncă; clauze speciale (de fidelitate, de confidenţialitate, de ore suplimentare, program neregulat, fixarea concediilor de odihnă, compensarea perioadei neefectuate etc.);
 • Contract Colectiv de Muncă la nivelul societăţii, cu drepturi şi obligaţii cadru pentru angajaţi, conform CCM la nivel naţional/pe ramură;
 • Regulamente de ordine interioară pentru angajaţi (detaliază şi explică prevederile contractului colectiv de muncă);
 • Fişele posturilor detaliate pentru toate categoriile de angajaţi;
 • Încadrarea în forme legale a concedierilor;
 • Efectuarea de cercetări disciplinare în vederea aplicării de sancţiuni disciplinare, până la concediere disciplinară;
 • Relaţii cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Reprezentare juridică în litigii de muncă (angajat-angajator);

AVOCAT DREPT CONTRAVENŢIONAL:

 • Analizarea oricărei sancţiuni contravenţionale (amendă) primite de societatea comercială sau de angajaţii săi şi contestarea/anularea acesteia pe cale administrativă şi/sau judecătorească;
 • La cerere, asistarea societăţii în cazul controalelor efectuate de autorităţi publice şi asigurarea legalităţii măsurii.

ACTE CU DATĂ CERTĂ:

 • Redactarea oricăror tipuri de contracte, adrese, notificări, corespondenţe oficiale etc. şi certicficarea cu parafă şi semnătură a identităţii părţilor, conţinutului şi datei respectivului înscris;

REDACTARE, NEGOCIERE, MODIFICARE CONTRACTE:

 • Redactarea, negocierea, renegocierea oricărui tip de contract comercial sau civil, urmărirea executării, modificarea, asigurarea respectării disciplinei contractuale şi anularea unor clauze ori rezilierea totală a contractelor devenite nule;
 • Introducerea de clauze de penalitați, de clauze de protecție, de pact comisoriu de grad I-IV;
 • Verificarea de contracte deja încheiate și identificrea de vulnerabilități ori avantaje;
 • Anularea de contracte in justiție;
 • Identificarea de variante juridic viabile pentru operaţiuni (închirieri, colaborări, barter) nepermise de terţi proprietari sau de natura persoanei contractante (şcoli, organizaţii non-profit etc.).

AVOCAT ACHIZIŢII PUBLICE (LICITAŢII):

 • Îndrumare la întocmirea documentaţiei de înscriere, eligibilitate şi  de calificare  pentru proceduri de licitaţie, în sistemul achiziţiilor publice sau în sistem bursier (Bursa Română de Mărfuri);
 • Cereri de lămuriri către autoritatea contractantă;
 • Redactare contestaţii ale rezultatului procedurii, reprezentare în procese privind contestațiile.

AVOCAT EXECUTARE SILITA:

 • Contactarea executorului judecătoresc şi urmărirea tuturor fazelor punerii în executare silită a hotărârilor judecătoreşti executorii;
 • Instituirea sau ridicarea de popriri pe conturi, aplicarea de sigilii, licitații de executare silită etc.;
 • Redactarea şi promovarea de contestaţii la executare împotriva actelor de executare îndreptate contra clientului şi care sunt făcute cu nerespectarea normelor de procedură;

AVOCAT INSOLVENŢĂ ŞI FALIMENT:

 • Cereri de deschiderea procedurii insolvenţei privind debitorii;
 • Reprezentare în procesul de insolvenţă ori faliment;
 • Reprezentare în adunarea creditorilor pentru recuperarea datoriilor;
 • Combaterea oricăror cereri împotriva clientului etc.

AVOCAT DREPT BANCAR:

 • Analize “due dilligence”, reprezentare în negocieri cu bancile;
 • Valorificarea creantelor reieşite din emiterea de file cec ori bilete la ordin pentru care nu exista disponibil în contul debitorului;
 • Cereri către banci referitoare la CIP, acţiuni în instanţă pentru scoaterea societăţii din CIP, analiza caz etc.

Următoarele servicii se pot presta şi pentru persoane fizice, contra onorariu negociat per speţă:

AVOCAT DREPT CIVIL:

 • Partaj, divorţ, dezbatere succesiune, îndrumare proceduri notariale, acţuni în constatare drepturi, uzucapiune etc.
 • Plangeri contraventionale;
 • Protecţia consumatorului, clauze abuzive în contracte de servicii telefonie, utilităţi etc.
 • Contencios administrativ (atacarea actelor vătămătoare ale autorităţilor publice).

AVOCAT CONTENCIOS ADMINISTRATIV:

 • Redactare de contestatii si reprezentare in procese impotriva actelor autoritatilor publice care au vatamat clientul in drepturile sale;
 • Obtinerea de despagubiri;

AVOCAT DREPT FISCAL:

 • Asistarea clientului cu ocazia controlului fiscal;
 • Contestarea actelor administrativ fiscale (decizii de impunere) la organul emitent si apoi la instanta de judecata, anulare act;
 • Obtinere de despagubiri.