Motivele de divorț

Pentru a divorța în România nu sunt necesare motive elaborate sau scandaloase: adulter, violență etc. Este suficient ca părțile, soții, să nu mai vrea să stea împreună, din orice motiv. Aceste motive pot să nici nu fie dezvăluite instanței de judecată sau străinilor, nici măcar familiei.

Astfel, cel mai ușor mod de a obține divorțul este prin acordul părților; dacă soții sunt de acord să divorțeze pot să o facă fără să dea nici o motivație; trebuie dora să meargă la notar sau la instanță și să spună personal că doresc desfacerea căsătoriei; dacă ei nu se înțeleg pe orice aspect privind copiii (la cine vor locui, cât să fie pensia de întreținere, cum se va exercita autoritatea părintească), atunci nu se poate divorța la notar, ci numai la instanța de judecată;

A doua modalitate de divorț este cea numită ”din culpă”. Anume când o parte invoca vina celelilalte părți pentru înrăutățirea relațiilor sau când este vina ambelor părți; aceste fel de divorț nu poate avea loc decât în fața instanței de judecată; va fi nevoie de probe (înscrisuri, martori) care să probeze susținerile părților;

A treia modalitate de divorț este din motive medicale (cel mai rar întâlnit);

A patra varinată este atunci când părțile nu mai locuiesc împreună (sunt despărțiți în fapt) de mai mult de 2 ani; în acest caz se va reține culpa reclamantului,

În toate cazurile de mai sus, dacă există copii minori, instanța va stabili obligatoriu și locuința minorilor, modul de exercitare a autorității părintești și pensia de întreținere;

Programul de vizitare pentru părintele separat de copii nu este obligatoriu și poate fi cerut și ulterior.