Martori; Rude apropiate, reguli și excepții

rude-si-afiniÎn procesele civile NU sunt acceptați ca martori rudele și afinii până la gradul trei inclusiv.

EXCEPȚIE: în procesele de divorț, filiație și alte raporturi de familie (custodie minori, program de vizitare etc.) ESTE PERMISĂ audierea ca martori și a rudelor apropiate, în afară de descendenți (copii). Rațiunea este aceea că în astfel de cazuri, numai rudele apropiate și afinii știu ce se petrece în căminul familiei. Adică purtările soților, copiiilor etc. de obicei nu se spun la toată lumea, fie de rușine, fie prin natura evenimentelor. De obicei, evenimentele intime din familie nu sunt cunoscute decît de cei mai apropiați.

Se pune întrebarea: ce este aceea o rudă de grad 1-3 și ce este un afin?

Gradul de rudenie se măsoară numărând nașterile dintre două persoane înrudite. În linie dreaptă, mama este rudă de gr. 1 cu fiul (o naștere), iar bunica este rudă de gr. 2 cu fiul (2 nașteri). În linie colaterală, se urcă până la primul ascendent comun: fratele este rudă de gr. 2 cu sora sa (urcăm la părinte – o naștere, coborâm spre soră – a doua naștere); iar același frate este rudă de gr. 3 cu nepotul (urcăm la părinte – o naștere, apoi coborâm la sora – a doua naștere și mai departe coborâm la nepot – a treia naștere).

Afinii sunt rudele prin alianță: adică relația dintre soț și rudele de sânge ale celuilalt soț.

Nu în lutimul rând, părțile pot conveni (expres sau tacit, dacă nu se opun la martorul propus de adversar) să fie ascultate și aceste persoane, rude ori afini de gr. 3 inclusiv.

Avocatul specializat în probleme de familie vă poate sfătui ce fel de persoane pot fi propuse ca martori, dacă pot fi obligate sau nu, și în ce fel, să vină la proces, cum se face dacă nu vor să vină etc.