Etichetat: amenda

Control fiscal: cum procedam legal?

”Nu mi-e frica decat de Dumneze si de fisc!” spunea un personaj de film american.

Discutam despre scenariul in care sunteti o societate comerciala (sau alta entitate economica platitoare de taxe si impozite) care este subiectul unui control fiscal. In Romania ultimilor ani s-a statornicit practica de a finaliza orice control fiscal cu sancțiuni ori consecinte vatamatoare financiar pentru cel controlat. Preventia si educatia fiscala nu sunt prioritati pentru inspectorii fiscali romani.

Sumele pe care ne obliga sa le platim ANAFul sunt in general de doua feluri:

  • amenzi fiscale (stabilite prin proces verbal de constatare si sanctionare a unei fapte ilegale care se numeste contraventie);
  • sume de plata cu titlu de impozite si accesorii (stabilite in urma controlului printr-o decizie de impunere).

Ce avem de facut, în cazul în care consideram ca sumele pe care suntem obligati sa le platim sunt stabilite in mod gresit sau abuziv?

Impotriva amenzilor trebuie formulata o plangere contraventionala, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, taxata cu 20 de lei ca taxa judiciara de timbru (se plateste la caseriile primariei). Aceasta se adreseaza in termenul de mai sus la Judecatoria pe raza careia s-a produs fapta (domiciliul fiscal). Pentru o buna formulare si fundamentare/probare a actiunii, anume pentru maximizarea sanselor de anulare a procesului verbal de amenda este bine sa apelati la un avocat specializat in fiscalitate si contestare amenzi.

In cazul sumelor stabilite de plata cu titlu de impozite si accesorii (penalitati), procedura de contestare este alta. Conform Codului de procedura fiscala, decizia de impunere este un act administrativ fiscal care se poate contesta in termen de 30 de zile la organul care l-a emis. De obicei este vorba de AFPul local, dar poate fi si alta institutie cu atributii in domeniu (vama etc.) Contestatia trebuie sa cuprinda toate motivele de fapt si de drept pe care va bazati precum si toate probele (inscrisuri etc.) cu care doriti sa dovediti cele sustinute.

In practica, organul fiscal sesizat cu o contestatie va admite foarte rar cererea (nu isi vor anula propriile acte de control). Si mai des timpul necesar pentru rezolvarea contestatiei va depasi termenul legal de 30 de zile. In aceste cazuri, calea de atac este sa formulam o cerere de anulare a deciziei atacate si/sau a deciziei prin care s-a respins contestatia initiala. Actiunea se adreseaza la Tribunalul local, si se judeca dupa regulile domeniului de contencios administrativ (Legea nr. 554/2004).

Regulile contenciosului administrativ (ca si ale celui contraventional) sunt complexe, si de aceea este bine sa apelati la avocati specializati. Noi va putem ajuta la formularea actiunilor cu respectarea termenelor, a motivarilor legale, a probatiunii necesare etc. Aceste proceduri sunt procese in instanta, unde noi va putem reprezenta. Nu este nevoie ca dvs. sa fiti prezenti personal.

In toate cazurile, este perfect posibil sa obtinem pe cale legala anularea actelor de control netemeinice!

Ce probe propunem impotriva unei amenzi?

Contestatia impotriva unei amenzi (auto, de exemplu) este de fapt un proces care se numeste in drept plangere contravențională. Amenda este sancțiunea contravențională.

Procesul are drept scop și finalitate anularea actului (procesului verbal) prin care s-a constatat abaterea (contravenția) și s-a stabilit sancțiunea (amenda). Acest proces se judecă de către Judecătoria pe raza de competență a căreia s-a comis fapta, după regulile descrise de OG nr. 2/2001 și Codul de Procedură Civilă.

Pe scurt, trebuie să probăm înaintea instanței că lucrurile nu stau așa cum au fost consemnate de agent în procesul verbal. Pentru aceasta trebuie să propunem și să administrăm probe.

Cele mai comune probe sunt înscrisurile (acte) de orice fel care pot contrazice procesul verbal (certificate, adeverințe, copii acte stare civilă, copii bilete, chitanțe etc.)

Martorii sunt probe care pot contrazice situația descrisă în procesul verbal. Un martor poate spune instanței ce a văzut sau a auzit nemijlocit la momentul presupusei fapte contravenționale. Martorii (de obicei unul sau doi) se propun instanței și se precizează numele și adresa pentru a fi citați. Este bine să îi anunțați din timp de termenul de judecată sau să îi aduceți personal. În cele mai multe cazuri, o declarație de martor nu durează mai mult de 10 minute. Este întotdeauna indicat să fiți asistat de un avocat pentru a ști ce întrebări să adresați martorului spre a obține finalitatea și efectul juridic dorit.

Expertiza tehnică de specialitate este o probă mai complexă, dar utilă. Dacă speța implică niște aspecte tehnice pe care numai un specialist le poate lămuri, atunci este bine să cerem proba cu expertiza tehnică (auto, contabilă, imobiliară etc.) Dacă o consideră utilă, instanța va încuviința proba și va numi un expert prin tragere la sorți de pe lista pe care o are, după care va fixa un onorariu (în funcție de complexitatea expertizei, de obicei până în 1000 lei), pe care să îl plătească partea care a cerut expertiza. Neplata onorariului în 5 zile poate duce la decăderea din dreptul de a mai administra proba. Este bine ca un avocat să vă sfătuiască despre cum ar trebui formulate obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul.

Cum se contesta o amenda

O amenda se numeste in limbaj juridic „sanctiune contraventionala”. Asta pentru ca este consecinta incalcarii unei norme legale care se numeste contraventie (o fapta mai putin grava decat o infractiune).

O sanctiune contraventionala se contesta prin intocmirea in scris si depunerea la Judecatoria de pe raza careia s-a savarsit fapta sanctionata a unei „plangeri contraventionale”. Aceasta este o cerere de chemare in judeacata in care cel sanctionat se numeste petent si cheama in judecata institutia care a constatat si aplicat sanctiunea. De obicei trebuie sa cereti anularea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale (ati primit si dvs. un exemplar, indiferent daca ati semnat pe loc sau nu).

Legea care guverneaza domeniul este OG nr. 2/2001.

Termenul in care trebuie sa depuneti plangerea este de 15 zile de la momentul in care ati primit procesul verbal, pe orice cale. Cererea se depune personal la registratura Judecatoriei sau prin posta, pe adresa instantei, recomendat, cu confirmare de primire.

Plangerea trebuie sa cuprinda numele si adresa dvs., denumirea si adresa institutiei cu care va judecati (din procesul verbal), descrierea situatiei de fapt (ce s-a intamplat concret) si motivele pentru care cereti anularea procesului verbal (nu este intocmit conform legii, nu corespunde cu situatia reala, nu a fost intocmit ori comunicat in termenul legal etc.) Daca aveti probe (inscrisuri, martori, expertiza) trebuie sa le indicati in cerere impreuna cu temeiul de drept (OG nr. 2/2001). Nu uitati sa semnati plangerea!

Intotdeauna, un avocat va sti sa identifice la un proces verbal de sanctionare contraventionala viciile de forma sau caile legale de atac pe care sa le folositi pentru a obtine anularea lui. Nu ezitati sa contactati un avocat chiar si numai pentru o consultatie. Nu este asa de scump pe cat credeti!

Casa noastra de avocatura a contestat si a obtinut anularea in instanta a zeci de sanctiuni aplicate gresit.

Succes!