Contestația la executare: în câte zile putem ataca executarea silită?

business-advice-e1466518825248Când se execută silit o hotărâre judecătorească, un contract de credit bancar ori alt titlu executoriu (contract notarial, bilet la ordin refuzat etc.) atunci debitorul obligației (cel împotiva căruia se desfășoară executarea silită) poate acționa împotriva actelor de executare silită (poprire, sechestru etc.) numai prin contestație la executare.

Contestația la executare este un proces în sine, o cerere specială care se adresează Judecătoriei de pe raza căreia domiciliază debitorul (persoana executată).

În cât timp putem acționa? În termen de 15 zile de la data la care am aflat de actul de executare pe care îl atacăm (art. 714 C.proc.civ.); de exemplu, la maxim 15 zile (calendaristice) de la data la care am primit prin poștă somația de înființare a popririi. Dacă acționăm după acest termen, nu mai contează dacă aveam dreptate, nu mai putem face nimic împotriva unui eventual abuz.

Atenție: de multe ori executorii judecătorești NU trimit notificarea de înființare a popririi, ci blochează banii la angajator sau la bancă fără să ne anunțe (cum ar fi legal)! Atunci aflăm despre poprire direct de la bancă sau angajator, când nu ne mai dau banii, ci îi virează direct către executor. În acest caz, termenul de 15 zile trece din momentul de la care am aflat despre poprire, pe orice cale.

Un caz special este contestația la executare împotriva încheierilor executorului judecătoresc (de exemplu cea prin care stabilește cheltuielile de executare). Acestea se contestă în 5 zile, tot din momentul în care aflăm despre ele.

În concluzie: nu cedați tendinței naturale de ignora plicurile de la executor și de a amâna acțiunea. Mergeți deîndată la un avocat specializat pentru a contesta.