Divorțul din străinătate

În practica noastră întâlnim destul de des situații în care români cu reședința în străinătate doresc să divorțeze, din diferite motive. Întrebarea care se pune este: se poate judeca o cerere de divorț la instanța din România, fără ca partea să fie prezentă personal la termenele de judecată?

Răspunsul este DA, se poate. Totuși, este important de știut că art. 920 C.proc.civilă prevede că la divorț ”părțile se vor înfățișa în persoană”. Excepție fac anumite cazuri expres enumerate în lege. Printre aceste excepții se numără și situația în care părțile au reședința în străinătate. Dar cum orice lucru trebuie probat, este nevoie ca persoana aflată în străinătate să depună la dosar un înscris (contract  de casă, de muncă, act de identitate etc.) din care să reiasă faptul că are reședința (locuiește, fie și temporar) în străinătate. Chiar și dacă se depune proba, partea trebuie neapărat să fie reprezentată la proces, prin avocat.

Important: instanța din România nu acceptă ca probă acte redactate în limbi străine, decât însoțite de traducerea în limba română, făcută la notar, în original.

Sancțiunea: pentru neprezentarea personală (sau prin reprezentare cu dovada reședinței în străinătate) este respingerea acțiunii ca nesusținută, în cazul reclamantului (art. 921 C.proc.civ.)

DECI: se poate obține divorțul la instanța din România, dacă partea e reprezentată de avocat și face dovada că are reședința în străinătate cu un act tradus notarial.