Interesul superior al copilului

interesul minorului copilAdesea în pricinile privind copiii se susține că toate deciziile se iau ținând cont de ”interesul superior al copilului”. Dar ce este acela? Care este? Cine îl stabilește? Superior față de ce? etc.

Principiul este consacrat în Codul Civil la art. 263: ”Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.” Din păcate, legea lasă loc de interpretare cu privire la care este, mai concret, acest interes. Încercăm totuși, niște explicații practice:

Mai întâi, folosirea cuvântului ”superior” este menită să creeze o relativizare: dacă interesul copilului vine în conflict cu acela al oricărei alte părți în litigiu, atunci interesul copilului primează.

Dar ce este acela un copil? În sensul legii, copil este orice minor, adică subiect de drept care nu a împlinit 18 ani și nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu.

Legea cere ca autoriltatile implicate sa insite mai intâi pentru rezolvarea amiabilă a litigiului. Apoi, dacă nu se poate, să se asigure că dorințele părinților pot fi aduse la cunoștința autorităților (prin citare etc.) Rezolvarea litigiilor privind minorii trebuie să nu dureze nerezonabil de mult.

Pentru că un copil nu are discernământul pe deplin format el poate fi audiat de instanța competentă (dacă aceasta consideră necesar) atunci când nu a împlinit 10 ani. Peste 10 ani audierea este obligatorie.

Cine stabilește care este interesul superior al copilului? Până la un anumit nivel, autoritatea pentru protecția copiului poate (prin angajații săi) să dispună măsuri privind copiii obligatorii pentru părinți. Totuși, în chestiuni importante (inclusiv în caz de divorț) precum și atunci când există dezacord între părți (părinți, autorități publice etc.) numai instanța de judecată este aceea care poate decide. Instanța competentă este în majoritatea cazurilor Judecătoria locală.

Prin urmare, interesul copilului și în ce măsură este el superior intereselor celorlalte părți este o chestiune de interpretare și conștiință personală a unui magistrat (judecător). Acesta va decide prin prisma cunoștințelor sale, a empatiei, inteliganței sociale și pregătirii profesionale. Interesul astfel reprezentat va fi analizat desigur prin proiecție în timp, pentru a maximiza șansele minorului de crește și a se dezvolta cât mai bine, chiar dacă la un anumit moment dat, în percepția subiectivă a părților, decizia ar putea părea dureroasă ori nedreaptă.

În acest din urmă caz, tot legea ne dă căile de atac, pe care putem îndrepta o posibilă eroare a judecătorului. Pentru a influența decizia judecătorului se folosesc cereri adresate cu limbaj specific, se invocă articole de lege, se propun probe. Pentru toate acestea casa de avocatură Alex Galan CA vă poate îndruma cu succes.

  1. Pingback: Divorț; Ce este acela un părinte bun? | Avocat ALEX GALAN
  2. Pingback: Divorțul: există custodie comună? | Avocat ALEX GALAN