Ce facem dacă nu cunoaștem domiciliul/sediul adversarului (pârâtului)?

În viață se ivesc și situații în care trebuie să chemăm în judecată persoane ori instituții ale căror adrese de domiciliu sau sediu nu îl cunoaștem. Ce este de făcut, pentru că în cererea de chemare în judecată adresa pârâtului este obligatorie.

În cazul persoanelor juridice, este mai ușor de aflat sediul. Dacă este vorba de societăți comerciale, sediul lor se află printr-o simplă cerere de informare la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cu o taxă de 30 de lei, veți fi informat despre datele esențiale ale societății respective (cererți un certificat constatator).

Instituțiile publice au adresele publice, iar aici internetul este o resursă de neprețuit.

În cazul persoanelor fizice, dacă au domiciliul necunosct, trebuie să menționați asta expres în cererea de chemare în judecată, iar instanța va aplica legea. Dacă cunoașteți măcar locul de muncă, citarea se poate face legal și la locul de muncă. Dacă nu știți nici unde lucrează, atunci se va aplica art. 167 C.proc.civ., anume citarea prin publicitate: la ușa instanței, pe portalul de internet al instanței respective și, dacă se consideră necesar, prin mica publicitate (de către reclamant, la indicarea instanței) într-un ziar de circulație națională și/sau în Monitroul Oficial al României. Concomitent, instanța va numi un curator special, adică un avocat din oficiu (plătit de stat) care să reprezinte interesele persoanei a cărui domiciliu nu s-a putut afla. De asemenea, instanța vă poate cere inainte de a păși la citarea prin publicitate să motivați imposibilitatea aflării domiciliului pârâtului. Veți face asta cu o adresă la serviciul specializat de evidența populației (ține de instituția Prefectului) prin care cereți să vi se comunice ultimul domiciliu cunoscut al persoanei (menționând și că vă este necesar la instanța X in dosarul cu nr. Y). Serviciul nu vă va răspunde dvs., dar va trimite răspunsul la dosarul de instanță. Apoi adversarul se citează la acel domiciliu, iar dacă procedura nu se îndeplinește (negăsit, mutat etc.) abia apoi se procedează la citarea prin publicitate. Odată îndeplinită citarea în oricare din modalitățile de mai sus, procesul poate continua legal și fără participarea adversarului.

Persoanele cu domiciliul sau reședința în străinătate se citează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. Dacă nu le cunoaștem adresa se citează la un mandatar (împuternicit) în țară, iar dacă acesta nu există, se aplică procedura citării prin publicitate, arătată mai sus.

Un comentariu

  1. Pingback: Noul Cod Civil simplifică ori îngreunează judecata? | Avocat ALEX GALAN