Modificari la legea ITM

Din 21 martie 2012 s-a modificat continutul Legii nr. 108/1999 de organizare si functionare a Inspectiei Muncii. Modificarile sunt multiple, dar semnalam pentru moment cresterea cuantumului amenzii pentru anumite nerespactari ale normelor privind:

  1. impiedicarea exercitarii controlului de catre inspectorii ITM, inclusiv prin necompletarea unei fise de identificare sau refuzul de a furniza informatii;
  2. neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor dispuse de inspectorii de munca;
  3. nerespectarea obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor documentele solicitate.

Amenda pentru abaterile de mai sus (care pina la 21 martie 2012 era de la 3000 la 10000 lei) este in cuantum de la 5000 lei la 10000 lei.

Comentam ca prevederile art. 20 din Legea nr. 108/2012 sunt criticabile pentru ca incalca mai multe principii fundamentale de drept: astfel observam ca se sanctioneaza refuzul inclusiv al angajatilor de a completa o fisa de identificare ori de a da informatii despre evenimentul cercetat.

ORI, nici chiar in domeniul penal, fata de care cel contraventional trebuie sa fie mai bland, cel cercetat nu poate fi obligat sa declare ceva, impotriva vointei sale. Observam ca legiuitorul prefera sa ignore minimele garantii de respectare ale drepturile individuale ale particualrilor,  facand astfel posibila exercitarea abuziva a dreptului de control al inspectorilor de munca. Iar acesta este numai un singur exemplu!

De asemena semnalam cu ingrijorare o practica la nivelul instantelor de judecata, mai ales la Tribunale, ca instante de control (de exercitare a cailor de atac), ca in cazul plangerilor contraventionale impotriva sanctiunilor aplicate de inspectia muncii sa acorde o prezumtie de veridicitate celor consemnate in procesele verbale de control, pretinzand petentului sa dovedeasca contrariul.

ORI, tot prin analogie cu domeniul penal, procesul verbal ca act sanctionator este echivalentul unui rechizitoriu si nu ar trebui sa fie tratat ca un mijloc de proba a existentei faptei sanctionate. Cel ce acuza ar trebui sa dovedeasca, iar nu cel acuzat sa fie obligat sa-si dovedeasca nevinovatia! Parctica recenta a curtilor europene de justitie a confirmat opinia ca art. 1169 C.civ. („cine afirma dovedeste”) nu trebuie aplicat petentului ci intimatei, care trebuie sa dovedeasca veridicitatea celor consemnate in procesul verbal.